TÜBİTAK’tan Özel Sektöre Yönelik 14 Alanda Ar-Ge ve Yenilik Desteği!

TÜBİTAK TEYDEB 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında mikro/nano elektromekanik sistemler (MEMS), biyomedikal ekipmanlar, gıda katkı maddeleri, fonksiyonel gıdalar ve akışkan gücü teknoloji alanlarında 14 yeni çağrı açıldı.

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’nın hedefleri arasında yer alan;

  • Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı
  • Ülkemizin ivme kazanması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı

9 öncelikli alana yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla başlatılan 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı’nda bugüne kadar açılan 79 çağrı kapsamında toplam 654 adet projenin desteklenmesine karar verilmiş.

Bugüne kadar sağlık, gıda, enerji, makine imalat, bilgi ve iletişim (BİT) ve otomotiv alanlarında açılan çağrılar kapsamında desteklenen projelerle ülkemizde;

  • teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması,
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi,
  • uluslararası düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojilerin geliştirilmesi

amaçlanmakta.

15 Eylül 2014 itibariyle Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS), biyomedikal ekipmanlar, gıda katkı maddeleri, fonksiyonel gıdalar ve akışkan gücü teknoloji alanlarında 14 yeni çağrı daha açılmış.

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında yapılan çağrılara başvurular, 15 Ekim 2014-19 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılabilecek.

Program kapsamında desteklenen projeler için;

  • KOBİler %75
  • büyük ölçekli firmalar ise %60

oranında hibe desteği alabilecek. Ayrıca firma genel giderlerinin projedeki payını karşılamak üzere, kabul edilen proje bütçesinin %10’u destek kapsamına alınan harcama tutarına dahil edilerek belirtilen destek oranları ile desteklenecek.

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında yapılan çağrılar hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okurlarımız www.tubitak.gov.tr/1511 adresini ziyaret edebilirler.

Unutmayın15 Ekim 2014-19 Ocak 2015 tarihleri arasında 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında yapılan çağrılara başvuru yapabilirsiniz.

Be Sociable, Share!