Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2023 tarih ve 32202 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 2023 yılına kadar olan Ödenmemiş olan 2020 – 2021 – 2022 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.
Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile Bizzat Odamıza gelerek yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ( İlk Taksit Tarihi : 31 Temmuz 2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ( Son Taksit Tarihi : 28 Şubat 2023) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir.
Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (30 Haziran 2023) başvuruda bulunacaklardır.
Başvuru Odamıza Aşağıda örneği bulunan Dilekçe ile Fiziksel olarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Ek: Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

Ayrıntılı Bilgi İçin : Muhasebe Servisi Tel: 0358 717 11 03 – 0539 601 60 35
E-posta : gumushacikoytso@tobb.org.tr
Üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.

Be Sociable, Share!