Gerçek Kişiler

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir (TTK m. 12).

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı, kısaltılmadan yazılan adı ve soyadından oluşur (TTK m. 41). Ad ve soyadına TTK’nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır (TTK m. 46/2 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 44).

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hâllerde; bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 50/2).

Be Sociable, Share!