Münfesih Terk Edilen Firmalar

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/06/2013 tarihli ve 8336 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 28/08/2013 – 30/07/2015 – 13/08/2015 tarihlerinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

Münfesih Kapsamda Terk Edilen Firmaların Listesi

Be Sociable, Share!