Kayıtlı Elektronik Posta Kullanma Zorunluluğu Hakkında

                Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili 6102 sayılı TTK’ nun 18. maddesine göre noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla yapılabilecek olan tebligatlar elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta ile de yapılabilir.
              Her ne kadar kanun metninde KEP kullanılması ile ilgili bir zorunluluk bulunmasa da, daha sonra yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirketlerin, Limited Şirketlerin ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin KEP kullanması zorunlu hale getirilmiştir.
              Yönetmelik yürürlüğe girmesine rağmen, Maliye Bakanlığı, SGK gibi kurumlar henüz e-tebligat sistemine geçemediklerinden KEP ile ilgili bir sıkıntı yok gibi görünmektedir.
              Ancak, kısa bir süre sonra bu uygulamanın başlayacağı ve uygulama başladığında da ellerinde KEP adresi olmayan şirketlere eski usulle ilk tebligatı yapacakları bu tebligatta KEP den bahsedecekleri daha sonraki tebligatları ise elektronik ortamda yapmaları bekleniyor.
              Bu sebeple cezalarla karşılaşmamak için yukarıda sayılan şirketlerin en kısa zamanda PTT veya yetki almış diğer kuruluşlara başvurarak e-tebligat adreslerini almalarında fayda vardır.
              Şahıs işletmelerin ise Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanmaları zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteyen işletmeler kullanabileceklerdir.
Be Sociable, Share!