Teknoloji Yatırımcıları, Tekno-Yatırım Desteğinden Haberdar mısınız?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işletmelere başlangıç sermayesi sağlayan Tekno-Girişim,pazar arayışlarını destekleyen Tekno-Pazar uygulamalarından sonra Tekno-Yatırım projesini 2014 Nisan itibariyle duyurmuştu. Bu haberimizde başvuruları devam eden bu desteği yatırımcılarımıza hatırlatıyoruz.

Tekno-Yatırım ismiyle lanse edilen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, firmalara doğrudan hibe desteği, kredi faiz ve işletme gideri desteği getiriyor. Yani bu destek projesiyle Ar-Ge sonuçları ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılacak ve böylelikle fikirden ürüne, üretimin tüm aşamaları desteklenmiş olacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık“Tekno-Yatırım ile vergisel destek sağlayan projelerin çok ötesinde, sanayi profilimizi ileri teknoloji alanlara dönüştürüyoruz, firmalara doğrudan hibe desteği sağlayacağız” diyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’de bir ilk olan Tekno-Yatırım projesinde amaçlarının uluslararası düzeyde rekabetçi bir ekonomik yapının tesis edilmesi, yüksek teknolojialanlarındaki firma sayısının artırılması ve teknoloji tabanlı yüksek katma değerli şirketlerin kurulması olduğunu kaydetmiş ve Ar-Ge sonucu ortaya çıkan katma değerli ürünlerin yatırıma dönüşeceğini ve ticarileşeceğini söylemişti.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor

Tekno-Yatırım’dan yurt içinde ve dışında kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri ile öz kaynakla gerçekleştirilmiş Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkanpatentli ürün sahipleri ve TGB’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları yararlanabiliyor.

Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarındaki proje çıktıları Tekno-Yatırım’dan faydalanabiliyor ve projedeki destekler Hibe desteğiKredi faiz desteği ve İşletme gideri desteği olmak üzere üç çeşit destekten oluşuyor.

Toplamda 50 milyona kadarlık yatırımların destekleneceği Destek Programıyla yatırım tutarının 10 milyona kadarlık kısmının % 50’sinin küçük işletmeler için hibe olarak verilecek. Alınacak makine teçhizat yabancı ise bu oranın % 40 olacak ve 10 milyonluk tutarın kalan %50’lik kısmının kredi faizinin tamamı bakanlıkça karşılanıyor. 10 milyonun üzerindeki tutarlar için ise kredi faizinin %50’si Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Tekno-Yatırım Yönetmeliği Yayımlandı

Tekno-Yatırım’da destek kalemleriyse şöyle:

 • Makine-teçhizat,
 • Fizibilite masrafları,
 • Sigorta bedeli,
 • Taşıma giderleri,
 • Montaj masrafları ve kira,
 • personel ve enerji gibi işletme giderleri.

İşletme giderlerine bir yıl için %75 oranında hibe verilecek. Tekno-Yatırım Yönetmeliği‘nin tamamınaburadan erişebilirsiniz.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün çalışmasının büyük bir atılım olduğundan bahseden BakanIşık, programdan beklentilerini şöyle aktarıyor;

“ Bu program Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu programdan yararlanacak şirketlerimize girişim sermayesi fonlarının da ortak olması beklenmektedir. Bu program aynı zamanda buluş sahibi ve yatırımcıyı da bir araya getirmesi açısından önemlidir. Bu yönüyle de güçlü teknoloji tabanlı firmaları ülkemize kazandırmış olacağız.”

Tekno-Yatırım İle Teknoloji Tabanlı Firmalar Gelecek

Tekno-Yatırım Projesinden yararlanabicekler;

 • Yurt içinde kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri (gerçek ya da tüzel kişiler)
 • Yurt dışında kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri (gerçek ya da tüzel kişiler)
 • Yurt içi ve yurtdışında öz kaynak kullanılarak gerçekleştirilmiş Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan patentli ürün sahipleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları

Destek türleri:

 • Hibe desteği
 • Kredi faiz desteği
 • İşletme gideri desteği

Destek miktarları:

 • Toplamda 50 milyona kadarlık yatırımlar desteklenecek.
 • Yatırım tutarının 10 milyona kadarlık kısmının % 50’si (küçük işletmeler için) hibe olarak verilecek.
 • Alınacak makine teçhizat yabancı ise bu oran % 40 olacak.
 • 10 milyonluk tutarın kalan %50 lik kısmının ise kredi faizinin tamamı bakanlıkça karşılanacak.
 • 10 milyonun üzerindeki tutarlar için ise kredi faizinin %50’si karşılanacak.

2014 Nisan ayında açıklanan Tekno-Yatırım Destek Programı‘nın başvuruları devam ediyor, programın son başvuru tarihi 3 Ekim 2014.

Tekno-Yatırım Projesi hakkında daha detaylı bilgi için teknoyatirim.sanayi.gov.tr web adresini, merak ettiğiniz sorular için ise SSS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

image

 

 

 

 

 

image (1)

 

 

 

 

 

image (1)

Be Sociable, Share!