Şirket ve Kooparatiflere Tasfiyesiz Fesih İmkanı

Şu an ortalıkta adı olup kendisi olmayan, ortağı yöneticisi belli olmayan, kimsenin sahip çıkmadığı pek çok sayıda şirket ve kooperatif var.

Kimi şirket ya da kooperatifte de, yük bazı ortaklarının sırtına kalmış, diğer ortaklar bulunamadığı ya da yanaşmadığı için şirket ne devam edebiliyor ne de kapatılabiliyor.

Yeni Türk Ticaret Kanununa 6355 Sayılı Kanunun 38nci maddesi ile eklenen Geçici 7 nci madde ile, işte bu durumdaki gayri faal şirketler ve kooperatiflere uzun prosedürlere tabi olmadan tasfiye imkanı tanınıyor.

Bu kolaylık için de 2 yıllık süre verilmiş.

 

 

 

Bu kolaylıktan,

 

-Sermayelerini belirlenen sürede asgari tutara yükseltememiş şirketler,(Limited Şirketler için 500 TL-A.Ş’ler için 5.000 TL- 24/06/1995 tarih ve 559 Sayılı Kararname gereğince)

 

-Nedeni ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler,

 

-01 Temmuz 2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle bilançoları genel kurula sunulamadığı için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler,

 

-01 Temmuz 2012 tarihinden önce veya bu tarihten itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler yararlanabilecekler.

 

Bu kolay tasfiye yolu Ticaret Sicillerince resen işletilebileceği gibi ilgili diğer tarafların başvurularıyla da işleyebilecek.

 

Gayri faal olduğu sicil tarafından tespit edilen şirketlere, ilgili sicil müdürlüklerince davet ilanı yapılacak.

 

Ticaret Sicilleri de yaptıkları davete cevap gelmezse kayıtları resen silecekler.

 

İlgililerin başvuruları halinde ise, ortaklar, eski yöneticiler ya da diğer kişiler arasından bir tasfiye memuru atanacak.

 

Tasfiye memuru 6 ay içinde tasfiyeyi tamamlayıp kapanışı gerçekleştirecek.

 

Ancak bu şirketlerin mal varlığı borçlarını karşılamıyorsa alacaklılara hitaben bir ilan yapılarak başvurmaları istenecek. Verilen sürenin sonunda alacaklı başvurusu olmazsa tasfiye hemen sonuçlanacak. Alacaklı müracaatı varsa bu kez iflas hükümleri işleyecek.

 

Davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatifler bu kolaylıktan yararlanamayacaklar.

 

Uygulamayı çok ana hatları ile özetlemeye çalıştık. İlgililer gerekli detayları Yeni Türk Ticaret Kanununun Geçici 7’nci maddesine bakabilirler.

 

Oda bünyesinde faaliyet gösteren Gümüşhacıköy Ticaret Sicili Müdürlüğümüz bu konu ile çalışmalarını hızlandırmış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,TOBB’ye gerekli bildileri 01/09/2012 tarihine kadar yapacak, sonrasında ise İlçemizde bu durumdaki Şirket ve Kooperatifler için işlemler yapılacaktır.

Be Sociable, Share!